โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

10504935_488667254601815_6691262568201976497_o 0

รพ.เขาย้อย ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาย้อย ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 ทศวรรษ ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมานั้น จนงานสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

1 0

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ๓ ทศวรรษ

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ๓ ทศวรรษ เพื่อสมทบทุนจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และปรับปรุงสถานที่ โรงพยาบาลเขาย้อย  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี

img_product1 0

กิน “ถั่ว” หลายๆ สี เพิ่มของดีๆ ให้ร่างกาย

ถึงจะมีขนาดเล็กๆ แต่ถั่วชนิดต่างๆ กลับมีประโยชน์มากมายเกินตัว จะใช้กินเล่นๆ หรือจะนำไปเป็นส่วนผสมของขนมและอาหารต่างๆ ก็ได้หลากหลายเมนู ที่สำคัญนั้น คุณค่าทางอาหารที่ได้จากถั่วยังล้นเหลือ ซึ่งในถั่วแต่ละชนิดก็มีสารอาหารที่แตกต่างกันไป

directpay 0

โครงการเบิกจ่ายตรง

ผู้มีสิทธิ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้ป่วยที่มีสถานะเป็น § ข้าราชการ § ลูกจ้างประจำ § ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล § บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 3 คน) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่น ๆ