โรงพยาบาลเขาย้อย

img_product1 0

กิน “ถั่ว” หลายๆ สี เพิ่มของดีๆ ให้ร่างกาย

ถึงจะมีขนาดเล็กๆ แต่ถั่วชนิดต่างๆ กลับมีประโยชน์มากมายเกินตัว จะใช้กินเล่นๆ หรือจะนำไปเป็นส่วนผสมของขนมและอาหารต่างๆ ก็ได้หลากหลายเมนู ที่สำคัญนั้น คุณค่าทางอาหารที่ได้จากถั่วยังล้นเหลือ ซึ่งในถั่วแต่ละชนิดก็มีสารอาหารที่แตกต่างกันไป

directpay 0

โครงการเบิกจ่ายตรง

โครงการเบิกจ่ายตรง ผู้มีสิทธิ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้ป่วยที่มีสถานะเป็น § ข้าราชการ § ลูกจ้างประจำ § ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล § บุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 3 คน)

614439-img-cover 0

วันพืชมงคล ๒๕๕๖

วันพืชมงคล ๒๕๕๖ หรือ พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ วันนี้เรามี ประวัติวันพืชมงคล และความเป็นมาของวันพืชมงคลมาฝาก

thai-herb 0

๕ สมุนไพรพื้นบ้านช่วยลดความดันโลหิตสูง

ถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวกำลังเป็นผู้หนึ่งที่ต้องเผชิญภาวะความดันโลหิตสูงอยู่ คุณรู้ไหมว่า สมุนไพร พื้นบ้านของไทยก็มีสรรพคุณลด ความดันโลหิตสูง ได้ดีไม่แพ้ยาของต่างชาติเช่นกัน